13-9-2017, buổi phỏng vấn tuyển lao động online giữa Milaco và đối tác Đài Loan

Sáng ngày 13-9-2017, phòng xuất khẩu lao động công ty Milaco cùng các ứng viên lao động đã có buổi phỏng vấn và tuyển dụng với nhà sử dụng lao động phía Đài Loan thông qua hình thức trực tuyến và thành công tốt đẹp

024.37.910.573