23/1/2018 MILACO tỏ chức thi tuyển thực tập sinh Nhật Bản, đơn hàng xây dựng

Ngày 23/1/2018 Công ty MILACO và đối tác Nhật Bản đã tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc
Xin chúc mừng các bạn đã trúng tuyển, trong thời gian tới hãy nỗ lực học tập và rèn luyện để sẵn sàng sang nước bạn làm việc.

024.37.910.573