BCHCĐ Công ty MILACO tổ chức sinh nhật tháng 2- 2016

Ngày 24 tháng 1 năm 2016. BCHCĐ Công ty MILACO tổ chức sinh nhật tập thể cho 4 đồng chí cán bộ, nhân viên. Thay mặt BCHCĐ, đồng chí Đinh Việt Hùng, kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, và nhiều thành công.

024.37.910.573