Công đoàn Công ty MILACO tổ chức sinh nhật tập thể tháng 11-2015

Ngày 25-11-2015. BCH công đoàn đã tổ chức sinh nhật tập thể tháng 11 cho cán bộ, nhân viên trong công ty. Đây là những hoạt động thường xuyên được tổ chức trong năm. Từ những hoạt động trên Tổ chức công đoàn đã khẳng định rõ vai trò chăm lo đời sống, khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, SXKD của đơn vị.

Đinh Việt Hùng – Chủ tịch công đoàn Công ty MILACO

024.37.910.573