Công ty CP Milaco tổ chức xuất cảnh TTS Nhật Bản ngày 17.5.2022

Thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022 và yêu cầu tiếp nhận TTS của đối tác Nhật Bản. Ngày 17.5.2022. Công ty CP Thương mại & Hợp tác Quốc tế Milaco đã tổ chức xuất cảnh 18 TTS theo đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch Covid19. Các TTS vô cùng phấn khởi sau 2 năm chờ đợi vì dịch bệnh. Đại diện cho tập thể TTS xuất cảnh lần này, em Đinh Thái Sơn xin trân thành cám ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất của Lãnh đạo Công ty Milaco để các em sớm được xuất cảnh sang Nhật Bản và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Thay mặt Lãnh đạo Công ty Milaco, Bà Trần Vĩnh Hà, Tổng Giám đốc đã gặp mặt, động viên các em xuất cảnh ngày 17.5.2022 với tinh thần hăng hái nhất, gạt bỏ mọi trở ngại, tiến về phía trước để hoàn thành tốt hợp đồng và về nước đúng thời gian quy định.

024.37.910.573