Công ty CP Milaco tổ chức xuất cảnh TTS Nhật Bản ngày 24.7.2022

Sau một thời gian học tập và rèn luyện tại Công ty CP Thương mại & hợp tác Quốc tế Milaco. Ngày 24.7.2022, Công ty tổ chức xuất cảnh cho 08 Thực tập sinh sang thì trường Nhật Bản, các em vô cùng phấn khởi, cảm động nói lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, giáo viên đã tạo điều kiện thuận lợi để các em sớm được sang Nhật bản học tập và lao động.

Trung tâm Đào tạo

024.37.910.573