Công ty MILACO khai giảng lơp tiếng Trung K 141, Nhật bản K21

Ngày 15 tháng 10 năm 2015, Công ty MILACO khai giảng lớp tiếng Trung K 141, khóa tiếng Nhật K21. Đến dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có Bà Trần Vĩnh Hà- Bí thư chi bộ- P. Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Bích Liên- P. Tổng Giám đốc – Trưởng phòng Nhật bản. Tham dự Lễ khai giảng còn có các ông bà Giám đốc, p. Giám đốc các trung tâm,  trưởng các phòng ban nghiệp vụ, các thầy cô giáo, các em học viên Nhật bản, Đài loan. Ông Phan Đức Tới- P. Giám đốc Trung tâm đào tạo giao nhiệm vụ khóa  học cho các thầy cô giáo và các em học viên. Bà Trần Vĩnh Hà quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ trong khóa học và nâng cao chất lượng dạy và học tại Trung tâm đào tạo. Lãnh đạo Trung tâm đào tạo, các thầy cô giáo, các em học viên lĩnh hội nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công ty và hứa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khóa học

Đinh Việt Hùng- Trung tâm thông tin đối ngoại

024.37.910.573