Công ty MILACO tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng phát triển 2016

Ngày 19 tháng 1 năm 2016. Công ty MILACO đã tiến hành tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng phát triển 2016. Đến dự và chỉ đạo Lễ tổng kết có bà Đinh Thị Minh Phú- Chủ tịch Hội đồng quản trị- Tổng Giám đốc. Thay mặt Ban Lãnh đạo, bà Trần Vĩnh Hà- P. Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng phát triển năm 2016. Báo cáo đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2015, và đề ra phương hướng phát triển 2016. có 2 tập thể và 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên dương, khen thưởng gồm các đồng chí:

– Đ/c Trần Vĩnh Hà- P. Tổng Giám đốc

– Đ/c Hoàng Bích Liên- P. Tổng Giám đốc

-Đ/c Phan Đức Tới – P. Giám đốc Trung tâm đào tạo

– Đ/c Tạ Thị Tuyển- Giám đốc Trung tâm CUNL Quốc tế

– Đ/c Trần Bích Hạnh- Trưởng ban Nhật bản

– Đ/c Bùi Nguyệt Anh- Trưởng ban Đài loan

và một số cán bộ, nhân viên có thành tích cao trong SXKD. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trong năm 2016, toàn thể cán bộ nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phát huy khả năng cá nhân để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2016.

024.37.910.573