Công ty Milaco tuyển chọn Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật bản ngày 15/6 /2015

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2015, Công ty MILACO và Nghiệp đoàn Nhật bản tổ chức tuyển chọn Thực tập sinh đi  làm may và đóng gói sản phẩm tại Nhật bản.

03 bạn Thực tập sinh xuất sắc đã được Nghiệp đoàn Nhật bản tuyển chọn, dự kiến xuất cảnh vào tháng 9 năm 2015

 

Các bạn Thực tập sinh chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc nhà máy

024.37.910.573