Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Mers-CoV

Milaco
25/08/17
0

Dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona gây ra (gọi tắt là Mers-CoV) đang bùng phát và diễn biến phức tạp tại nhiều nước, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Đông – các khu vực hiện có nhiều lao động Việt Nam đang làm việc.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh đối với người lao động, ngày 04/6/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 820/QLLĐNN-HQTACP yêu cầu các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của Bộ Y tế tới người lao động đang làm việc ở nước ngoài và chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình người lao động đang làm việc tại các khu vực có dịch bệnh để kịp thời báo cáo cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với những trường hợp lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm dịch bệnh.

024.37.910.573