Đoàn công tác Công ty MILACO- UBDT tại thành phố Lào cai

Ngày 05-11-2015, Đoàn công tác Công ty MILACO- UBDT do ông Đinh Việt Hùng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung tâm dạy nghề & Giáo dục thường xuyên thành phố Lào cai, Đoàn đã đến thăm cơ sở 1 và cơ sở 2, thay mặt Ban Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hậu- P. Giám đốc Trung tâm đã đón tiếp đoàn, Đoàn đã được thăm quan lớp học và cơ sở dạy nghề. Ông Đinh Việt Hùng đã trao đổi với Trung tâm về nhu cầu tuyển dụng các đơn hàng đi làm việc nhà máy tại Nhật bản, Đài loan, khán hộ công gia đình, và du học Nhật bản. Lãnh đạo Trung tâm dạy nghề & Giáo dục thường xuyên thành phố Lào cai ủng hộ chủ trương của công ty và sẽ  thông báo rộng rãi đến các đối tượng đang theo học tại trung tâm.

 Đinh Việt Hùng- Giám đốc Trung tâm Thông tin đối ngoại

 

024.37.910.573