Đoàn lao động Đài loan xuất cảnh ngày 28.4.2022

Ngày 28.4 .2022, Công ty CP Milaco đã tổ chức cho 16 lao động xuất cảnh sang thị trường Đài loan, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch Covid19. Tham gia đưa Đoàn lao động xuất cảnh có các đồng chí cán bộ chủ chốt trong công ty, với tinh thần “ An toàn, trách nhiệm, hiệu quả, uy tín”. Chuyến xuất cảnh đã thành công tốt đẹp.

                                                        Trung tâm ĐT & GDKTCT Milaco

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

024.37.910.573