KHAI XUÂN MẬU TUẤT 2018 – GẶP MẶT ĐẦU NĂM TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Ngày 21/2/2018 Công ty MILACO đã tổ chức gặp mặt đầu năm toàn thể cán bộ nhân viên. KHAI XUÂN MẬU TUẤT 2018, Kính chúc toàn thể cán bộ nhân viên của công ty năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG , hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra đầu năm, cùng nhau phát triển hơn nữa.

024.37.910.573