Lãnh đạo công ty MILACO gặp mặt CB,NV xuân 2016

Ngày 15 tháng 2 năm 2016, Công ty MILACO tổ chức gặp mặt CB,NV đầu xuân 2016. Đến dự với buổi gặp mặt có bà Đinh Thị Minh Phú- Chủ tịch HĐQT, bà Trần Vĩnh Hà- P. Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên. Thay mặt BCHCĐ, ông Đinh Việt Hùng cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty.

024.37.910.573