Lễ khai giảng lớp Nhật Bản khóa 32 tại Milaco

Sáng ngày 10/10/2017,Trung tâm đào tạo và cung ứng lao động đã tổ chức lễ Khai giảng lớp Nhật Bản k32 với sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể học viên tại trụ sở Công ty Milaco!

024.37.910.573