MILACO CÙNG ĐỐI TÁC NHẬT BẢN TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH CHO ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM

Ngày 26/6/2018 Milaco cùng đối tác Nhật Bản tổ chức thi tuyển chọn thực tập sinh sang làm việc tại Nhật, đơn hàng Thực phẩm. Chúc mừng các bạn học viên đã trúng tuyển, hãy cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng xuất cảnh sang nước bạn làm việc. Các bạn chưa trúng tuyển đừng từ bỏ, rất nhiều cơ hội đang chờ các bạn ở phía trước 

024.37.910.573