MILACO NHẬN DANH HIỆU ” ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN 5 SAO ” TẠI HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUY TẮC ỨNG XỬ CoC 2018

Hội nghị công bố Bộ qui tắc ứng xử CoC-VN 2018 và nhận bằng công nhận các đơn vị xuất sắc đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, do Tổ chức LĐ Quốc tế ILO, Tổ chức di cư Quốc tế IOM, VAMAS Việt nam xếp loại năm 2017 .
Pan Pacific, Hà nội, ngày 24-4-2018.

024.37.910.573