MILACO tổ chức lễ 20-10 cho cán bộ nhân viên công ty

Ngày 20-10-2016, chi bộ Đảng và tất cả nhân viên công ty Milaco đã tổ chức kỉ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam trong không khí hân hoan, đoàn kết.

024.37.910.573