Mở địa điểm đăng ký tư vấn miễn phí tại Bảo hà- Bảo yên- Lào cai

Công ty MILACO mở thêm một điểm đáng ký tư vấn miễn phí du học các nước, xuất khẩu lao động đi  Nhật bản, Đài loan tại xã Bảo Hà, Bảo yên, Lào cai.

Học sinh, sinh viên, người lao động có nhu cầu đi du học các nước, xuất khẩu lao động xin vui lòng đến địa điểm đăng ký hoặc gọi điện đến đường dây nóng để nghe tư vấn trực tiếp

Hotline: 0976 174 163

024.37.910.573