Nghiệp đoàn tại Osaka Nhật Bản đến thăm và làm việc với công ty Milaco

Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Nghiệp đoàn tại OSAKA Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Công ty MILACO về chiến lược hợp tác, đào tạo, tuyển dụng Thực tập sinh Việt nam đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản. Thay mặt Lãnh đạo Công ty MILACO bà Trần Vĩnh Hà – P. Tổng Giám đốc đã tiếp đoàn và có buổi trao đổi về kế hoạch phát triển nguồn Thực tập sinh trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 − 1 =

024.37.910.573