Ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Dân tộc chúc mừng năm mới 2015 Công ty MILACO và các vụ, đơn vị Ủy ban Dân tộc

024.37.910.573