THÔNG BÁO TUYỂN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

1- TUYỂN TTS ĐƠN HÀNG DỰNG GIÀN GIÁO – CỐP PHA:
– Nghiệp đoàn tiếp nhận: MEC
– Địa điểm làm việc : TOKYO , SAITAMA.
– Thời hạn hợp đồng : 3 – 5 năm
– Số lượng tuyển 10 nam
– Số lượng tham gia tuyển 30 nam
– Độ tuổi 18 ~ 36t
– Chiều cao: 165cm trở lên. Cân nặng: 55kg trở lên.
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
– Không săm trổ, mù màu 
– Lương cơ bản 160.000 Yên/ tháng. ( tương đương 32 tr )
– Trợ cấp tháng đầu 60000 yên.
– Thời gian dự kiến thi tuyển; 15/3/2019
– Thời gian tập chung luyện tuyển 6/3/2019
– Dự kiến xuất cảnh: 8/2019
2- TUYỂN TTS Nữ ĐƠN HÀNG MAY CÔNG NGHIỆP.
– Nghiệp đoàn tiếp nhận : KAMO
– Địa điểm làm việc : AICHI.
– Thời hạn hợp đồng 3- 5 năm
– Số lượng tuyển: 6 Nữ 
– Số lượng tham gia tuyển: 15
– Độ tuổi 18 ~ 30t
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm may.
– Lương cơ bản: 145.000 yên ( tương đương 29 tr ) ( chưa tính làm thêm. Làm thêm nhiều )
– Trợ cấp tháng đầu 70000 yên.
– Thời gian dự kiến thi tuyển: Đầu tháng 3 / 2019
– Thời gian tập chung luyện tuyển 26/2/2019
– Dự kiến xuất cảnh : tháng 8 + 10/ 2019.
3- TUYỂN TTS NAM ĐƠN HÀNG HÀN XÌ , SƠN KIM LOẠI.
– Nghiệp đoàn tiếp nhận : KAMO
– Địa điểm làm việc : GIFU.
– Thời hạn hợp đồng 3- 5 năm
– Số lượng tuyển: 6 Nam 
– Số lượng tham gia tuyển: 15 Nam 
– Độ tuổi 18 ~ 30t . 
– Chiều cao: 165cm trở lên. Cân nặng: 55kg trở lên. 
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
– Không xăm, không mù màu, thể lực tốt, chăm chỉ…
– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm hàn xì.
– Lương cơ bản: 145.000 yên ( tương đương 29 tr ) ( chưa tính làm thêm. Làm thêm nhiều )
– Trợ cấp tháng đầu 70000 yên.
– Thời gian dự kiến thi tuyển: đầu tháng 3 / 2019
– Thời gian tập chung luyện tuyển 26/2/2019
– Dự kiến xuất cảnh : tháng 6 + 8/ 2019.
4- TUYỂN TTS NỮ CÁC ĐƠN HÀNG: ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM , GIA CÔNG CƠ KHÍ, ĐÚC NHỰA:
– Địa điểm làm việc : AICHI, GIFU, MYAGI , CHIBA.
– Thời hạn hợp đồng 3 ~ 5 năm.
– Số lượng tuyển : 30 nữ
– Số lượng tham gia tuyển 60 nữ.
– Độ tuổi 18 ~ 28t
– Chiều cao: 150cm trở lên. Cân nặng: 45kg trở lên. 
– Tốt nghiệp cấp 2 trở lên.
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Lương cơ bản: 145.000 yên ( tương đương 29 tr ) ( chưa tính làm thêm. )
– Trợ cấp tháng đầu 60000 ~ 70000 yên.
– Thời gian dự kiến thi tuyển: Tháng 3 +4 + 5/ 2019
– Thời gian tập chung luyện tuyển bắt đầu từ 1/3/2019
– Dự kiến xuất cảnh : tháng 9+10+11/ 2019.

024.37.910.573