Thủ tướng làm việc với Ủy ban Dân tộc

Ngày 8 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Hội đồng Dân tộc , Ủy ban Dân tộc về chính sách dân tộc của Đảng Nhà nước. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư đã xem xét, cho ý kiến với các kiến nghị, đề xuất liên quan đến chính sách dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cần nghiêm túc nhìn nhận, tập trung giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước là vấn đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng; những chủ trương thực hiện trong thời gian qua là hết sức đúng đắn, phù hợp; mang lại những kết quả rất tích cực, được LHQ và các tổ chức quốc tế đánh giá cao… Các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa, bằng tất cả quyết tâm của mình chăm lo thực hiện tốt công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Với Công ty MILACO, đây là cơ hội để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị  giúp đồng bào dân tộc nâng cao đời sống, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững thông qua chương trình XKLĐ. Đồng bào trung du miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi sang nước ngoài lao động, người đi lao động xuất khẩu sẽ được MILACO trang bị cho cần câu, dạy cách câu và Luật câu trong hồ lớn.

Đinh Việt Hùng – Trung tâm Marketing

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc Hội K’sor Phước, Bộ trưởng Giàng Seo Phử, Chủ nhiệm UBDT tại Hội nghị

024.37.910.573