Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 công ty Milaco

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Phương hướng – kế hoạch năm 2015

 I– Kết quả hoạt động năm 2014:

1- Tình hình chung:

Năm 2014, Công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, bất ổn. Thị trường diễn biến phức tạp. Chỉ số giá cả tiêu dùng, sinh hoạt tăng cao. Điều này đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. Sự cạnh tranh trong hoạt động XKLĐ và tư vấn du học ngày càng cao cả trong khai thác đơn hàng ngoại cũng như tạo nguồn đầu vào trong nước.

Nhận định trước những khó khăn và thuận lợi. Ngay từ đầu quý I/2014 trên cơ sở các hợp đồng, đối tác đã có và khả năng của từng đơn vị, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinhdoanh năm 2014 tương đối sát với tình hình thực tế làm cơ sở để giao khoán tới từng đơn vị triển khai thực hiện. Để duy trì ổn định hoạt động của Công ty, thực hiện được tốt kế hoạch đề ra. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc cùng với Cán bộ công nhân viên Công ty đã phải quyết tâm nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn tìm nhiều biện pháp, phương án tìm kiếm đối tác, đơn hàng cũng như khai thác tạo nguồn lao động, du học sinh. Tiết kiệm tối đa các chi phí nhằm vừa bảo toàn nguồn vốn, vừa duy trì, giữ được họat động sản xuất kinh doanh, công ăn việc làm của Cán bộ công nhân viên Công ty.

2- Các công tác khác trong quản lý, điều hành hoạt động:

Về tổ chức :

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu SXKD, công ty đã sắp xếp tổ chức lại bộ máy, bố trí cán bộ cho phù hợp công việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Chủ tịch – Tổng giám đốc đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể của các vị trí lãnh đạo từ Ban Giám đốc đến các phòng ban, Trung tâm Công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Theo dõi, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy các đơn vị đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch.

– Trung tâm XKLĐ và Dịch vụ vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm trong khai thác đơn hàng, phát triển thị trường ngoài nước. Cán bộ nhân viên Trung tâm đã rất cố gắng khắc phục khó khăn, làm việc có tinh thần trách nhiệm, không để xảy ra sai xót nghiệp vụ chuyên môn.Tích cực khai thác đơn hàng, thực hiện tốt kế hoạch xuất cảnh và khai thác nguồn Công ty giao. Triển khai thực hiện hợp đồng liên kết có hiệu quả . Đặc biệt phòng Nhật Bản đã tích cực bám sát thị trường, quan hệ với đối tác đẩy mạnh việc đưa TTS và du học sinh sang Nhật Bản.

– Trung tâm Cung ứng nhân lực ngoài nước được tập trung đầu tư, củng cố nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tăng cường đội ngũ cán bộ giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy. Công tác quản lý, hoạt động của Trung tâm đi vào nề nếp và ổn định. Cán bộ, giáo viên Trung tâm cũng đã triển khai có hiệu quả việc khai thác nguồn lao động .

– Trung tâm Thông tin với 2 cán bộ chuyển làm nhiệm vụ chính là maketing trong năm đã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khoán tuy cuối năm số nguồn  khai thác có bị chững lại.

– Văn phòng Công ty với vị trí công việc nhiệm vụ chuyên môn được giao từng bộ phận, cá nhân đã rất cố gắng, tích cực. Đảm bảo an toàn tài chính cũng như thực hiện chế độ, chính sách của người lao động. công tác phục vụ cũng đã có chuyển biến tuy vẫn còn gặp sơ xuất nhất định trong công việc hành chính. Ngoài ra cũng đã cố gắng tham gia khai thác nguồn lao động.

– Văn phòng Đại diện Thanh Ba vẫn tiếp tục duy trì ổn định hoạt động, giữ vững uy tín, vị thế trên địa bàn tạo được nguồn ổn định về cho Công ty.

– Văn phòng Giao dịch Đông Anh đã hoạt động tích cực, giữ được tốt các mối quan hệ, địa bàn khai thác, tiếp tục khẳng định là  đầu mối giao dịch tạo được nguồn đầu vào với số lượng cao mặc dù.

Trong thành tích chung của tập thể, nhiều đồng chí đã rất cố gắng, có những đóng góp tích cực hiệu quả vào kết quả XSKD chung của Công ty, hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ như các đồng chí Trần Vĩnh Hà – Giám đốc Trung tâm XKLĐ là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trong khai thác đầu ra cho Công ty đã không quản ngại khó khăn, khai thác, tìm kiếm đơn hàng thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch xuất Công ty giao. Đồng chí Hoàng Thị Bích Liên cùng phòng Nhật Bản đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động phát triển thị trường Nhật Bản cả về số lượng, chất lượng. Đồng chí Phan Đức Tới, Tạ Thị Tuyển và một số đồng chí khác đã rất năng động, tích cực để có được nguồn đầu vào với số lượng cao.

 

3-  Một số hoạt động khác:

– Các tổ chức đoàn thể, quần chúng đã tích cực, chủ động trong hoạt động. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào, tập thể như: kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống cho CBNC và học viên cùng tham gia sôi nổi, hào hứng…hay tổ chức thăm hỏi, động viên CBNV và gia đình khi gặp khó khăn. Tặng quà cho các cháu con em CBNV các dịp Tết Trung thu, 1/6…100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Bữa ăn trưa của CBNV được duy trì tốt, đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ và thời gian nghỉ ngơi, làm việc cho CBNV.

– Công đoàn và chính quyền đã vận động CBNV tích cực tham gia đóng góp các quỹ từ thiện, quỹ hỗ trợ cùng với cơ quan UBDT.

– Trong hoàn cảnh khó khăn Công ty đã rất cố gắng đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của nhà nước về các chế độ, quyền lợi cho CBNV không để chậm hoặc nợ đọng BHXH. Thực hiện cơ chế trả lương, thưởng theo kết quả, hiệu quả công việc thích ứng, phù hợp, để phần nào nâng thu nhập nhằm động viên, khuyến khích CBNV trong công việc. Thu nhập bình quân đạt 5.000.000 đồng/tháng. Các ngày nghỉ Lễ, Tết cũng rất cố gắng để CBNV đều được thưởng.

Để giảm bớt chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường hiệu quả cho Công ty, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu và thường xuyên kiểm soát các chi phí thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại, xăng dầu, tiếp khách .v.v….

4-  Đánh giá chung:

Trong tình hình khó khăn nhiều mặt của năm 2014, đạt được kết quả như trên sát với kế hoạch đề ra. Có thể đánh giá đó là sự cố gắng, quyết tâm rất lớn của tập thế CBNV và nỗ lực, linh hoạt của lãnh đạo Công ty trong công tác điều hành, chỉ đạo các phương án kinh doanh, duy trì ổn định hoạt động của Công ty, bảo đảm thu nhập và công việc cho CBNV. Nguồn vốn của Công ty vẫn được bảo toàn.

Tuy nhiên trong hoạt động SXKD chúng ta vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục: Việc khai thác thị trường nguồn trong nước vẫn chưa thật ổn định, số lượng chưa được cao. Mặc dù đã có phòng maketing chuyên khai thác thị trường tạo nguồn nhưng hoạt động chưa có hiệu quả. Chất lượng nguồn lao động chưa cao nhiều khi chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển chọn của đơn hàng. Cán bộ khai thác thị trường, đơn hàng ngoại thiếu.

Vẫn còn có cán bộ, nhân viên tính tích cực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động trong công việc chưa cao.

 

II- Phương hướng, kế hoạch năm 2015:

Với tình hình thị trưòng ngày càng có nhiều khó khăn, phức tạp. vì vậy năm 2015 vẫn là năm đặt ra cho chúng ta nhiều thách thức phải phấn đấu nỗ lực để vượt qua. Con người thực hiện và kinh nghiệm để mở thêm ngành nghề khác chúng ta chưa có. Do vậy vẫn cần phải tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động XKLĐ và nhất là đẩy mạnh hơn hoạt động tư vấn du học.

Sau khi rà soát hoạt động của Công ty, các đơn vị. Công ty dự kiến kế hoạch năm 2015 cần phải thực hiện như sau:

1- Về SXKD:

– Với thị trường ngoài nước: củng cố ổn định lại thị trường Đài Loan. Tăng cường và thúc đẩy các mối quan hệ và đối tác sẵn có cũng như tìm kiếm mới nhằm khai thác thêm hợp đồng, đơn hàng. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quan hệ để mở rộng hơn thị trường Nhật bản.

– Tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác thị trường nguồn trong nước. Đặc biệt là với công tác tư vấn du học với đầu ra thuận lợi. Thực hiện khoán với cơ chế mở, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên mọi cán bộ, nhân viên cùng tích cực trong việc khai thác tạo nguồn. Xây dựng và thực hiện liên kết với các trường, Trung tâm đào tạo nghề để đào tạo, tuyển chọn những lao động, du học sinh có tay nghề, trình độ chuyên môn đáp ứng các đơn hàng của đối tác.

– Công tác bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động cần tiếp tục đổi mới: thường xuyên cập nhật, bổ xung và hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, cũng như phương pháp giảng dạy của giáo viên phải phù hợp với các đối tượng đào tạo.

2- Về công tác tổ chức:

– Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự. Kiên quyết hơn trong nâng cao nề nếp kỷ luật lao động. Sắp xếp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Thực hiện trả lương, thưởng theo cơ chế khoán đến từng đơn vị và cá nhân, gắn trách nhiệm với quyền lợi.

– Với những người thiếu ý thức, tinh thần trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, không đáp ứng yêu cầu công việc, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ buộc phải cho nghỉ việc.

– Tuyển dụng những người thực sự có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc nhất là ở những công việc, vị trí chúng ta đang thiếu .

– Công ty khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi kể cả việc đầu tư cho những đơn vị, cán bộ mạnh dạn khai thác, mở thêm ngành nghề, lĩnh vực hoạt động có hiệu quả cho Công ty.

– Triệt để thực hiện tiết kiệm trong tất cả các khâu, giảm tối đã mọi chi phí hành chính.

Chúng ta bước vào năm kế hoạch mới với rất nhiều khó khăn, thách thức Do vậy đòi hỏi tập thể cán bộ nhân viên trong toàn Công ty cùng đoàn kết gắn bó, phát huy tinh thần chủ động, tính tích cực, cố gắng nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hết mình để vượt qua những khó khăn trước mắt . Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao duy trì sự tồn tại và phát triển ổn định của Công ty

024.37.910.573