TUYỂN ĐƠN HÀNG CỐP PHA NHẬT BẢN – THÁNG 6/2023

Milaco
06/06/23
0
Ngày 5/6/2023. tại hội trường Công ty Cổ phần Milaco đã tổ chức buổi thi tuyển lao động cho đơn hàng Nhật Bản.
Chúc các bạn tiếp tục cố gắng, xuất cảnh để lao động có thu nhập tốt….🇯🇵🇻🇳

———

024.37.910.573