" /> Tuyển lao động nữ cho Tập đoàn dệt may tỉnh Gifu- Nhật bản – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MILACO
024.37910573