TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG – NGÀY 7/7/2023

Milaco
13/07/23
0
Ngày 7/7, tại tòa nhà công ty MILACO đã tiếp đón nghiệp đoàn Nhật sang tuyển trực tiếp TTS đơn hàng xây dựng.
Chúc mừng các bạn đã trúng tuyển đơn hàng… Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, cố gắng phấn đấu vì tương lai tươi sáng các bạn nhé….
————–
024.37.910.573